START

OM LAM

PATIENT

ANHÖRIG

VÅRDPERSONAL

FORSKNING

LAM-TEAM

LAM-REGISTER

OM LAM ACADEMY

BLI MEDLEM

AKTUELLT


Länkar

The LAM Foundation

Lam Health Project

LAM Action

TSC-Sverige

 

                                  


 

                                                                      

 F ö r b ä t t r a

 

 

möjligheten till forskning

Patientregister

Dr Maryam Fahti, forskare och överläkare vid Lung Allergikliniken på KS, arbetar med
att sammanställa ett patientregister över LAM-diagnostiserade i Sverige. Med hjälp av ett
sådant blir möjligheterna att bidra till och delta i internationella studier större. Brevet och
formuläret nedan har du förhoppningsvis redan fått via din läkare, men om inte så är du
välkommen att själv skriva ut och sända in formuläret. Bara genom att vara med i detta
patientregister hjälper du till att föra arbetet framåt och närmare målet - att bota eller lindra
LAM. (Mer information hittar du också i formuläret nedan)


Bästa LAM-patient

Det pågår för närvarande en forskningsstudie med upprättande av register över patienter
med diagnosen lymfangioleiomyomatos som syftar till att förbättra kunskapen om denna
sjukdom.
 
Om du är intresserad av att medverka i ovan nämnda register, var vänlig fyll i den bifogade
blanketten och sänd den till:
 

Dr Maryam Fathi,

Lung Allergi kliniken,                                                 ladda ner formulär  Word  Pdf

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna                                           brev Word  Pdf
Box 60500
171 76 Stockholm

Vi tackar för din medverkan!LAM Academy, Post.box 5967, SE-102 42 Stockholm, Sweden tel: +46 8 665 33 45
info@lamacademy.org