START

OM LAM

PATIENT

ANHÖRIG

VÅRDGIVARE

FORSKING

LAM-TEAM

LAM-REGISTER

OM LAM ACADEMY

BLI MEDLEM

AKTUELLT


Länkar

The LAM Foundation

Lam Health Project

LAM Action

TSC-Sverige

 

 

                                                    
 

Nätverket LAM Academy är ett ideellt samarbetsprojekt mellan LAM-patienter,
anhöriga och Lung Allergi kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Vårt mål är att stötta varandra och våra anhöriga, sprida kunskap om sjukdomen,
både inom och utanför vården, samt stimulera forskning kring LAM.

LAM Academy ingår även i ett internationellt LAM-nätverk,
Worldwide LAM Patient Coalition(WLPC)


 

Ordförande:
Anette von Koch 
Kontaktperson
Egen företagare, LAM-diagnostiserad 2003,
lungtransplanterad 2004 och 2014Vice ordförande:
Maryam Fathi
MD, överläkare och forskare vid Karolinska
Universitetssjukhuset i SolnaStyrelseledamot
  
Nils von Koch
International Tax partner, LAM-anhörig
Styrelseladamot:
Suzanne Kennedy 
Egen företagare, LAM- diagnostiserad 2006Styrelseledamot:
Sten Lindahl,MDPhDFRCA,
Professor,
Karolinska Institutet
Styrelseledamot:
Gunnar Norstedt, Professor
Karolinska institutetStyrelseledamot:

Agneta Hult
, FK administratör
Inst. för experimintell medicinsk vetenskap
Lungbiologi,Lunds Universitet, LAM-anhörig

 

Styrelseledamot:
Tina Katajanien, Ambassadör för LAM Norrland
LAM-diagnostiserad 2012
Styrelseledamot:
Martha Rådmark, Lärare
LAM-diagnostiserad 2013

                 

         


Verksamhets-
berättelser

 2008

 2009

 2010

 
2011

 2012

 2013


                     LAM Academy, Post.box 5967, SE-102 42 Stockholm, Sweden tel: +46 8 665 33 45
info@lamacademy.org

   

     
 

 

 

 

 


 

  
      
          


     
          
 

               

 

O m

 

 

 

 f ö r e n i n g e n