LAM Academy, Post.box 5967, SE-102 42 Stockholm, Sweden tel: +46 8 665 33 45
e-mail.info@lamacademy.org

 

                                                                                                                   


 

START

OM LAM

PATIENT

ANHÖRIG

VÅRDPERSONAL

FORSKNING

LAM-TEAM

LAM-REGISTER

OM LAM ACADEMY

BLI MEDLEM

AKTUELLT

 

Länkar

The LAM Foundation

Lam Health Project

LAM Action

TSC-Sverige

 

O m

 

   f o r s k n i n g  k r i n g  L A M

 

En viktig målsättning för LAM Academy är att verka för att stötta forskningen
och driva den framåt och att sprida kunskap om LAM.

För att möjliggöra detta behövs ett intensivt, globalt samarbete för utbyte av
kunskap om forskning och forskningsresultat. Viktiga upptäckter, som har
gjorts om LAM under de senaste åren, är t.ex. att man har identifierat gener
och proteiner, som är involverade i sjukdomens process. Positiva resultat från
studier med behandling av sirolimus (rapamun) har även gjorts. För att komma
vidare inom forskningen finns ett stort behov av att samla in forskningsmaterial
t.ex. i form av blodprover och vävnader från så många LAM-patienter som möjligt.
 
Förutom vävnadsdonationer att forska på är vi tacksamma för ekonomiska
donationer så att forskning kan genomföras.

Efter hand kommer vi att presentera några resultat på genomförda samt
pågående studier som rör LAM.

Tills vidare rekommenderar vi ett besök på 
The LAM Foundation´s
hemsida där aktuell information finns. 

På NIH, National Heart Lung and Blood Institute i USA finns ytterligare rapporter
över studier om LAM.

          SVENSK MEDVERKAN PÅ THE LAM FOUNDATIONS FORKNINGSKONFERENS I CHICAGO DEN 29 MARS 2014

Professor Gunnar Norstedt inbjuden att tala på The LAM Foundations årliga forsknings konferens som

hålls i Chicago mellan den 28-30 mars 2014. Gunnar Norstedt kommer att presentera sin forskning om ”TSC2 regulation of prolactin sensitivity - relevence for the developing of LAM”. Professor Norstedt är verksam på Center for Molecular Medicine,Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska institutet, och ledamot i LAM Academy - Sverige.