START

OMLAM

PATIENT

ANHÖRIG

VÅRDGIVARE

FORSKNING

LAM-TEAM

LAM-REGISTER

OM LAM ACADEMY

BLI MEDLEM

AKTUELLT

Länkar

The LAM Foundation

Lam Health Project

LAM Action

TSC-Sverige

 

                                

 

LAM-team
För att kunna möta varje LAM-patient med individuellt anpassad information,
vård och rehabilitering finns ett LAM-team knutet till Lung-Allergikliniken på
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Teamet består bland annat av
sjuksköterska, läkare inom lung- och njurmedicin, dietist och sjukgymnast,
som inom sina respektive specialområden skall kunna bidra med aktuell kunskap
och behandling.

Kontakt

Leg ssk. Nina Almberg
Tel: 08- 517 72 076
Tel: vx 08- 517 70 000
E-mail:
nina.almberg@karolinska.se

Adress: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Lung Allergikliniken
Box 60500
171 76 Stockholm


 

 

                

 

 LAM Academy, Post.box 5967, SE-102 42 Stockholm, Sweden tel: +46 8 665 33 45
info@lamacademy.org

                                                                       

           

    L  A  M  -  t  e  a  m 

 


         ett arbetslag för din skull