START

OM LAM

PATIENT

ANHÖRIG

VÅRDGIVARE

FORSKNING

LAM-TEAM

LAM-REGISTER

OM LAM ACADEMY

BLI MEDLEM

AKTUELLT

 

Länkar

The LAM Foundation

Lam Health Project

LAM Action

TSC-Sverige

 

 

 

                                        

                                               

Vill du stödja LAM Academys verksamhet för forskning, kunskapsspridning och
utbildning om LAM till patienter, anhöriga och vårdpersonal. Vi som är aktiva inom
nätverket arbetar helt ideellt och de utgifter vi har idag utgörs därför bara av kostnader
för informationsspridning, resor till föreläsningar och träffar, förbrukningsmaterial och
administration.

Du är välkommen som medlem oavsett din koppling till LAM.

Årsavgiften 150:- sätter du in på BG 289-3253. Glöm inte att skriva namn, adress och
e-mail.

Skulle du vara intresserad av att göra en donation så tas den tacksamt emot.
Kontakta ordföranden Anette von Koch via e-mail:
anette.vonkoch@lamacademy.org
eller per tel: 08-665 33 45 eller 0708-723 542


                                                  

Ordförande Anette von Koch
E-mail:
Anette von Koch
Tel:08-665 33 45.
Mobil: 0708-723 542
LAM Academy
Box 5067
SE-102 42 Stockholm

 

                LAM Academy, Post.box 5967, SE-102 42 Stockholm, Sweden tel: +46 8 665 33 45
info@lamacademy.org

                                                                                     

 

B l i  m e d l e m