LAM Academy, Post.box 5967, SE-102 42 Stockholm, Sweden tel: +46 8 665 33 45
info@lamacademy.org

                 


START

OM LAM

PATIENT

ANHÖRIG

VÅRDPERSONAL

FORSKNING

LAM-TEAM

LAM-REGISTER 

OM LAM ACADEMY

BLI MEDLEM

Länkar

The LAM Foundation

LAM Treatment Alliance

LAM Action

TSC- Sverige

 

 

  

    L e v a

t i l l s a m m a n s,  

m e d  L A M

 för patienter 
        &
   anhöriga


LAM-diagnostiserad- hur kan du hur hjälpa dina nära och kära

Hur kan man hjälpa någon att förstå en LAM-diagnos? Det finns naturligtvis inget enkelt svar
på frågan. Med en LAM-diagnos kommer krav på extra tid, energi och kanske också finansiella
resurser. Både du som LAM-patient och dina anhöriga kan känna både förtvivlan och rädsla
inför framtiden.
Det finns flera saker som man kan göra för att försöka hålla en sund inställning till LAM-livet,
lindra rädslan och lindra den känsla av maktlöshet som man kan känna.

Här följer några förslag för hur både du och dina nära och kära kan pröva.

Skaffa Kunskap.
Kunskapär ett kraftfullt verktyg, som kan vara nyckeln till att klara av situationen.

Håll kommunikationen öppen. Om man drar sig undan från andra leder det lätt till en
ökad isolering, som kan göra att det känns svårare. Om man får en öppen dialog om
situationen, kan det underlätta och ge lindring av rädslan och ångesten.

Upprätthålla en hälsosam livsstil. Att en hälsosam livsstil med rätt kost och regelbunden
motion hjälper till att förbättra energin och livssynen är känt. Försök att hitta skonsamma
aktiviteter som du och din älskade och dina nära kan göra tillsammans.

Granska dina mål och prioriteringar . Tala om vad som verkligen är betydelsefullt för dig
och fokusera på dessa områden. Undvik eller minska på de aktiviteter, som inte är av så stor
betydelse och tar för mycket av din energi.

Försök att upprätthålla en normal livsstil. Ändringar kommer att bli nödvändiga, men ta ett
steg i taget. Om du skall orka finnas där för dina närmaste, är det viktigt att du tar hand om dig
själv så gott det går med hjälp av att:

�öva avslappningstekniker såsom meditation eller yoga.

�dela dina känslor med någon du litar på, till exempel en kurator, psykolog eller en
religiös/andlig rådgivare .

�föra dagbok för att organisera dina tankar.

� tid för dig själv, även om det bara är 10 minuter om dagen.

�fortsätta med arbete och fritidsaktiviteter så mycket som du orkar.


Leva tillsammans, med LAM

det kan gå alldeles utmärkt! Det gör inte livet lättare men det är långt i från över. Men det
är en konst att gemensamt anpassa sig utifrån var man befinner sig i sjukdomen. En del
mår bra fram till 50-60 års-åldern. Andra börjar få stora probelm i 30-årsåldern under en
intensiv period i livet med familj och jobb.

Om du har erfarenheter som du vill dela med dig av är du välkommen att kontakta oss.
Kanske kan just din historia och dina tankar hjäpa andra.

   HUMOR

      

   Tips
     & 
 Kontakt