N OR D E N

  

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                                                                              

                                                                      LAM Academy, Post.box 5967, SE-102 42 Stockholm, Sweden tel: +46 8 665 33 45
info@lamacademy.org

 

            OM LAM           PATIENTER 
                  & 
           
ANHÖRIGA


           VÅRDGIVARE
                   
           FORSKNING

           
            LAM-TEAM 
                 
            LAM-REGISTER


            
                   OM
            
LAM ACADEMY                   
 bli                    
               MEDLEM

             

               AKTUELLT

                          

    TIPS
      &
KONTAKT

  


 

           

        Länkar

Rare Connect   nyhet

The LAM Foundation

Lam Health Project

LAM Action

TSC-Sverige

Sällsynta diagnoser se nyheter

S t ö t t a   S p r i d a

S t i m u l e r a

 

HJÄLP OSS ATT HITTA EN BOT FÖR LAM!
VI ÄR TACKSAMMA FÖR DITT BIDRAG
BG 289-3253,
märk insättningen FORSKNING

 

Eftersom du besöker oss här, är sannolikheten stor att du eller en nära anhörig diagnostiserats med lymfangioleiomyomatos, LAM. Vi sörjer med dig, men är samtidigt glada att du hittat hit.Vi hoppas att vi ska kunna hjälpa dig med svar
på en del av de frågor du har och med stöd och information.

Nätverket LAM Academy är ett ideellt samarbetsprojekt mellan LAM-patienter,
anhöriga och Lung Allergikliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Vårt mål är att stötta varandra och våra anhöriga, sprida kunskap om
sjukdomen, både inom och utanför vården, samt att stimulera forskning kring
LAM. Våra nordiska granländers LAM-patienter är självklart varmt välkomna till oss för att utbyta erfarenheter inom LAM. Allt för att skapa större möjlighet till kunskap och förståelse för och om LAM.


Vi hoppas att också medicinsk personal ska kunna hitta information
på vår sida, som kan vara till nytta i deras arbete.

Varmt välkommen!


AKTUELLT
2015

27 - 30 mars 2014 i Chicago
      LAM Foundatitons åriga LAMPOSIUM och International Research Conference  på Hyatt Regency O’Hare i Chicago.

Se länk med ytterligare
information och
anmälan

11-13 maj 2015
erbjuder Ågrenska
ett intressant program
för dig som är vuxen och
har Tuberös skleros.
.
Se vidare information här.

Den 1:a juni uppmärksammas
LYMFANGIOLEIOMYOMATOS,
LAM världen över både för att 
sprida kunskap om, och för att
stötta forskningen kring sjukdomen.

VI ÄR TACKSAMMA
FÖR DITT BIDRAG
till BG 289-3253,
märk insättningen

FORSKNING


 
 

 

NOVEMBER
medlemsmöte &
stämma
lördagen den 7 november
2015

Rolf Lufts forskningscentrum
Karolinska Sjukhuset Solna,
L1, entréplanet

kallelse och inbjudan kommer
i september


 

 

Följ oss på

Nytt globalt forum för LAM publicerat på nätet genom Rare Connect  


Forumet ger oss möjligheter att delta i diskussioner, ställa frågor och att dela
med oss av egna erfarenheter av LAM som patient eller anhörig. Vidare
kommer vi att finna aktuell information om konferenser och nyheter inom forskningen. Publiceringen sker på fem språk
.

LAM Academy finns med på forumet med information och länk till vår
hemsida. Ni är alla välkomna att delta där med frågor och berättelser om
hur det är ett leva med LAM på något av de fem språk som publiceringen
sker på
.